עמוד:95

בטופס הוגדרו שמות השדות כמאפיינים של , < input > והערכים הם הערכים שהקליד המשתמש . לדוגמה , אם המשתמש הקליד בטופס את השם הפרטי Lior ואת שם המשפחה , Levy ולסיום לחץ על הכפתור send ( שאליו מוצמד הערך , ( try תישלח מחרוזת המורכבת משלושה שדות שמופרדים על-ידי התו : & השם הפרטי userFirstName = Lior // שם המשפחה userLastName = Lev // כפתור השליחה send = try // שימוש בשיטה זו במנועי חיפוש מאפשר לשמור יחד את כתובת הדף ואת נתוני שדות החיפוש ולאחזר אותם בהמשך . לדוגמה , נפעיל את מנוע החיפוש google . com באנגלית . נרשום באנגלית את המילים , "asp tutorial" ולאחר מכן נלחץ על הכפתור . Google Search הכתובת שתתקבל בדפדפן תהיה : http : // www . google . com / search ? hl = en & q = asp + tutorial החלק הראשון של הכתובת הוא כתובת המחשב המריץ את מנוע החיפוש : google http : // www . google . com החלק השני של הכתובת כולל את הפרטים האלה : המילה – search שמגדירה את הפעולה שבוצעה ; התו ; ' ?' הגדרת שפת החיפוש – השפה ; hl = en מילות החיפוש שהוקלדו . q = asp + tutorial – הסימן ' + ' מחליף את תו הרווח בין מילים , והסימן '&' הוא סימן לשרשור של מחרוזות המכילות את מאפיין החיפוש ואת הערך שהוצמד לו . כלומר , המחרוזת שנשלחה מהלקוח לשרת כללה את הפעולה הדרושה , את השפה ואת מילות החיפוש . כאשר נחפש את אותה המחרוזת במנוע החיפוש בעברית , נקבל את הכתובת הזאת : http : // www . google . co . il / search ? hl = iw & q = asp + tutorial & btnG = % D 7 % 97 % D 7 % 99 % D 7 % A 4 meta % D 7 % 95 % D 7 % A 9 + % D 7 % 91-Google & meta הכתובת מכילה תווים רבים שקצתם מטפלים בייצוג של מילות החיפוש בעברית , ולמרות זאת , ניתן לזהות את המרכיבים שציינו קודם לכן : את כתובת האתר , את הפעולה , את השפה ואת מילות החיפוש . לשימוש בשיטה get יש כמה חסרונות :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר