עמוד:94

כאמור , השיטה של שליחת הנתונים משפיעה על המבנה של בקשת הHTTP- שנשלחת מהלקוח לשרת , ועל הפעולות שבאמצעותן השרת מפענח את הבקשה ומטפל בה . ההבדל בין שתי השיטות לשליחת הנתונים הוא שבשיטה , get הדפדפן שולח מחרוזת של נתונים המשורשרת לכתובת ה , URL- ואילו בשיטה post יופיעו הנתונים בגוף ההודעה שנשלחת אל השרת . נפרט להלן את כל אחת מהשיטות האלה . א . שליחת נתונים באמצעות השיטה get שיטה זו משמשת כבררת המחדל למשלוח של נתוני הטופס . בשיטה זו נתוני הטופס משורשרים לכתובת של דף השרת . בדוגמה שלהלן , התג form בדף html ( בקטע המודגש ברקע אפור ) כולל את המאפיין method ( שמגדיר את שיטת שליחת הנתונים ) אשר מקבל את הערך : get < form id = "form 1 " action = "Game 1 . aspx" method = "get " runat = "server" > < input type = "text" name = "userFirstName" id = " userFirstName" size = " 20 " /> < br /> שם פרטי < input type = "text" name = "userLastName" id = " userLastName" size = " 20 " />< br /> שם משפחה < input type = "submit" value = "try" name = "send" /> < br /> < br /> לאחר לחיצה על הכפתור , submit נקבל מחרוזת המכילה את כתובת הURL- שאליה משורשר התו ' ?' ואחריו משורשרים הנתונים . לדוגמה : userFirstName = Lior & userLastName = Levy & send = try http : // localhost : 1231 / WebSite 1 / Game 1 . aspx ? מחרוזת הנתונים שנשלחת לשרת בנויה משני חלקים , כמפורט להלן : החלק הראשון של המחרוזת מכיל את כתובת הURL- של הדף המבוקש במבנה הזה : http : //< server > : < port >/< path >/< page name > בדוגמה זו רשום הURL- שלהלן : http : // localhost : 1231 / WebSite 1 / Game 1 . aspx החלק השני , לאחר התו , ' ?' מורכב מזוגות של שמות השדות והערכים במבנה הזה : ערך = שם השדה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר