עמוד:93

מתבקש להקליד את שמו בטופס המוצג בדפדפן . לחיצה על הכפתור ' נסו מזלכם ' תגרום , בין היתר , להעברת שם המשתמש לשרת . השרת יפעיל את דף ה- ASP המתאים ויבצע את אותן פעולות שביצע בפעילות הקודמת ( כלומר : יגריל שלושה מספרים ויחשב את הניקוד בהתאם לכללי המשחק . ( נוסף על כך , השרת יבדוק אם הלקוח ( הדפדפן ) אכן שלח שם ולא מחרוזת ריקה . אם הלקוח שלח שם ( ולא מחרוזת ריקה , ( המשתמש יזכה בבונוס של שתי נקודות . לסיום , השרת יכין תגובה המכילה את שם המשתמש ואת הניקוד שלו . כדי לממש זאת , עלינו לשנות את דף ה- – ASP להוסיף לו קטעי קוד שבהם נשתמש בעצמים ופעולות כדי לקרוא את הנתונים שהגיעו מהלקוח ולעבד אותם . כמו-כן , עלינו לשנות את הדף שמוצג בצד של המשתמש – להוסיף תגי HTML להצגת טופס המכיל שדות קלט שבאמצעותו הנתון שהמשתמש הקליד בטופס יישלח לדף השרת . כדי לשלוח נתונים מהלקוח לשרת , נשתמש בטופס המוגדר באמצעות התג . form להלן דוגמה לטופס המכיל הגדרות של שתי תיבות טקסט וכפתור לשליחת הנתונים לשרת . כמו-כן , מוגדרים להלן מאפיינים נוספים שמתייחסים לשיטת המשלוח של הנתונים ולדף שאליו נשלחים הנתונים ( ראו הסבר בהמשך . ( < form id = "form 1 " action = "Game 1 . aspx " method = "get" runat = "server" > < input type = "text" name = "userFirstName" id = "userFirstName" size = " 20 " /> < br /> שם פרטי < input type = "text" name = "userLastName" id = " userLastName" size = " 20 " /> < br /> שם משפחה name = "send" /> < br /> < br /> "שלח < input type = "submit" value = " שיטות לשליחת נתונים מהלקוח לשרת כדי להגדיר את דרך שליחת הנתונים שהמשתמש מילא בטופס , משתמשים במאפיין method הכלול בתג < form > ובאחד משני הערכים האלה : get או . post < form id = "form 1 " action = "Game . aspx" method = "get " runat = "server" > או < form id = "form 1 " action = "Game . aspx" method = "post " runat = "server" >

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר