עמוד:89

< h 3 > < div style = "text-align : right" > < form method = "get" action = "Game 1 a . aspx" > < body > < link rel = "Stylesheet" type = "text / css " href = "Chap 3 . css " /> < % = CalculatePoints () % > הניקוד הוא < br />< br /> < % = n 1 % > , < % = n 2 % > , < % = n 3 % > המספרים שהגרלת הם < br />< br /> כדי לחזור למשחק לחצו על הכפתור : חזור /> "חזור < input type = "submit" value = " זכרו כי עליכם לשנות כעת גם את קובץ HTML כך שיכלול הפניה לדף , Game 1 a . aspx כלומר נשנה את התג באופן הזה : < form id = "form 1 " action = "Game 1 a . aspx" runat = "server" > שאלה למחשבה מה לדעתכם יכלול קובץ HTML שיתקבל בדפדפן כתגובה מבקשת דף ? Game 1 a . aspx לסיכום , עד כה הכרנו שלושה סוגים של תגים שבתוכם ניתן לכתוב קוד C + בתוך דף : ASP הגדרות : את ההגדרות של הפונקציות והמשתנים רושמים בין התגים ו- . < script > נהוג לרשום את ההגדרות האלה בחלקו העליון של דף ה . ASP- פונקציות ומשתנים שמוגדרים באופן הזה הם שדות של העצם שהשרת יוצר כתוצאה מתרגום הדף והם מוכרים בדף כולו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר