עמוד:83

בדף ASP כוללות מידע לשרת ומתייחסות לאופן פעולתו . הנחיה ראשונה מגדירה את שפת התכנות שבה אנו משתמשים לכתיבת קטעי קוד התכנות . < % @ Page Language = "C + " % > הנחיה שנייה מגדירה לדפדפן את התקן של שפת HTML שבה אנו משתמשים : "http : // www . w 3 . org / TR / xhtml 1 / DTD / xhtml 1-transitional . dtd" לאחר מכן כתבנו שורה שמגדירה את המשתנים n 1 , n 2 , n 3 ו . points- משתנים אלה מוגדרים כאן כך שיוכרו בדף כולו . לאחר שורה זו כתבנו את התסריט המכיל הגדרה של האירוע Page–Load שיתבצע מיד עם טעינת הדף . שימו לב , את התסריט התחום על ידי התגים < script > ו- יש לכתוב לפני התג . html החלק השני המופיע כרגיל בין התגים : < html > ו- מכיל תגי HTML שמתארים את האופן שבו הדפדפן יציג את הפלט למשתמש . בדוגמה שלנו הפלט מורכב מהמספרים שהוגרלו והניקוד שחושב . נתונים אלו יתקבלו מחישוב ביטויי , ASP שנכתבו בין התגים . < % = % > בין תגים אלו אנו יכולים לרשום שמות משתנים או לזמן פונקציה שהגדרנו בתסריט התחום בין התג < script > והתג . בדוגמה שלנו כדי להציג את הניקוד המתקבל , נרשום בין תגי הHTML- את הביטוי הזה : < % = points % > < br /> הניקוד הוא וכדי לרשום את המספרים שהוגרלו נשבץ את התסריט שלהלן . שימו לב כי לכל מספר רשמנו ביטוי משלו : < % = n 1 % > , < % = n 2 % > , < % = n 3 % > המספרים שהגרלת הם להלן הקוד המלא של הדף . Game 1 . aspx כדי להדגיש את חלקי הדף , הוספנו רקע אפור לחלק הראשון של הדף . -- > הנחיות המגדירות את שפת התכנות והסטנדרטים של "http : // www . w 3 . org / TR / xhtml 1 / DTD / xhtml 1-transitional . dtd" >
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר