עמוד:81

אחת הדרכים להגדיר תסריט היא להשתמש בתגים < script > ו - של שפת הסימון . HTML לתג זה ניתן להגדיר מאפיין runat מציין שהקוד הזה מורץ בשרת . בתסריטים מסוג זה נשתמש כדי להגדיר משתנים ופונקציות שתחום ההכרה שלהם הוא בכל הדף . תסריטים אלו יכתבו לפני התג הפותח . < html > לדוגמה , את קטע הקוד בשפת C + לחישוב הניקוד נרשום כך : < script runat = "server" > הגדרת משתנים מטיפוס שלם לאחסון המספרים שיוגרלו והניקוד int n 1 , n 2 , n 3 , points ; // { public void Page–Load () הגדרת עצם ליצירת מספר אקראי Random rnd = new Random (); // הגרלת מספרים אקראיים n 3 = rnd . Next ( 1 , 10 ); n 2 = rnd . Next ( 1 , 10 ); n 1 = rnd . Next ( 1 , 10 ); // חישוב הניקוד // if (( n 1 == n 2 ) && ( n 2 == n 3 )) אם שלושת המספרים זהים – הניקוד הוא else points = 10 ; // 10 אחרת – הניקוד הוא } points = 2 ; // 2 האירוע Page–Load שימו לב , המשפטים להגרלת שלושה מספרים ולחישוב הניקוד נרשמו בתוך פעולה בשם . Page–Load למעשה , זהו אירוע ( event ) המתרחש בכל פעם שמתקבלת בקשה לטעינת הדף – בעקבות לחיצה על הכפתור ' נסו מזלכם , ' או בעת בקשה ראשונית לטעינת הדף . כאשר מתרחש האירוע הזה , המערכת מבצעת את הקוד הרשום בתוך האירוע . Page–Load מהו אירוע ? תכנית מורצת צריכה להגיב לסדרה של אירועים – את קצתם יוזמת התכנית ( למשל , היא מבקשת מן המשתמש להכניס נתונים ) ואת האחרים יוזם המשתמש ( למשל ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר