עמוד:69

ד . הצגת דף HTML סביבת Visual Studio מספקת כמה אפשרויות להצגת מסמך מעוצב : אפשר ללחוץ על כפתור , design הנמצא בתחתית הדף משמאל . פעולה זו מציגה את המסמך המעוצב , אך אינה מאפשרת להשתמש בשדות קלט ובכפתורים גם כאשר הדף כולל תגים של טופס . שיטה זו מאפשרת לבחון את אופן עיצוב הדף . אפשר ללחוץ עם הלחצן הימני של העכבר על שם הקובץ המופיע בחלון ה- . Explorer Solution בחלון שייפתח יש לבחור באפשרות . 'View in Browser ' שיטה זו מריצה את הדף מתוך השרת . ניתן להריץ את הדף גם לא מתוך סביבת העבודה . הקלקה פעמיים על שם הקובץ במדריך שבו הקובץ מאוחסן , תריץ את הדף מתוך יישום הלקוח ( הדפדפן . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר