עמוד:65

באתר יוצגו חוקי המשחק , והמשתמש יוזמן לשחק במכונת המזל . שמרו דף זה בשם . MyGame . htm לפניכם דוגמה לדף המשחק . לפני בניית דף הHTML- עלינו לתכנן אותו . לשם כך נשתמש בדף משובץ שבו נרשום ונמקם את הכותרות השונות שאמורות להופיע בדף המשחק . איור 2-13 מציג דוגמה לעריכה של דף הבית . נוסף על כך , רצוי לצרף לטקסט המוצג הוראות עיצוב המתייחסות לגודל התווים , לסוג הגופנים , לצבע וכדומה . השתמשו בסגנונות ובתגים כדי להגדיר טבלה . הטבלה תאפשר להציג את דף המשחק באופן אסתטי וברור . אפשר לעצב את הטקסט שמוצג בדף כולו בתוך טבלה , ואפשר לעצב רק את כללי הניקוד בתוך טבלה . שימו לב , הטבלה מכילה תאים המיושרים לימין ותאים המיושרים למרכז . צריך אם כן להשתמש במספר צורות להגדרת סגנון . איור 2-13 הצעה לעיצוב דף משחק חדש

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר