עמוד:63

להלן דף HTML הדרוש . בשלב זה האתר כולל דף אחד , ועל כן הגדרת הסגנונות תהיה פנימית ותתבצע על-ידי הגדרת התג . style "http : // www . w 3 . org / TR / xhtml 1 / DTD / xhtml 1-transitional . dtd" > G ame Activity 1 < head > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > < link rel = "Stylesheet" type = "text / css " href = "Chap 3 . css " /> < div > < form id = "form 1 " name = "form 1 " action = "game 0 . htm "> < body > ברוכים הבאים לאתר מכונת המזל < br /> < p > < h 1 > באתר זה תוכלו לשחק במכונת המזל ולצבור נקודות . < br /> בכל לחיצה על כפתור " נסו מזלכם , " יוגרלו 3 מספרים בין 1 ל9- איור 2-12 מסך פתיחה למשחק מכונת המזל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר