עמוד:61

ב . כתבו קובץ בשם , style . css שבו יוגדר העיצוב של דף HTML בעל רקע אדום . עצבו את הכותרות מרמה 1 בגופן . sans serif לשם כך כתבו בקובץ את ההוראות שלהלן , ושמרו אותו בספרייה שבה שמרתם את הקובץ . sol 2-10 . htm אם הנכם עובדים בסביבת , Studio Visual פתחו את שני הקבצים באותו פרויקט . font-family : sans-serif ; } h 1 { background-color : blue ; } body { ג . השתמשו בדפדפן כדי להציג את הקובץ . sol 2-10 . htm לגיליונות סגנון חיצוניים ופנימיים ( לא ( inline יש תחביר פשוט : – selector אלמנט הHTML- שאליו מתייחסים או שם כללי של הסגנון . – property המאפיין שאותו רוצים להגדיר . – value הערך שנקבע במאפיין . להלן המבנה של התחבירי של סגנון : לדוגמה , כאשר רוצים שהרקע של כל הטבלאות יהיה כחול , רושמים : table { backgound-color : blue } דף HTML ניתן לסימון בדרכים שונות ודפדפנים יכולים להציג דף HTML בצורות רבות . במילים אחרות , ניתן להגיד שבשפת הHTML- יש " ניבים " רבים . כיום מנסים ליצור תקן משותף לHTML- באמצעות הארגון . World Wide Web Consortium ( W 3 C ) כך , כאשר מקודדים דף HTML בהתאם לתקני ה , W 3 C- יהיה אפשר לצפות בו באמצעות כל הדפדפנים – כיום ובעתיד . כיום משתמשים רוב מפתחי האתרים בתקני HTML 4 . 01

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר