עמוד:60

הHTML- ( קובץ בעל סיומת ( htm לגיליון העיצוב ( קובץ בעל סיומת . ( css קישור כזה נוצר באמצעות התג . link להלן דוגמה : < link rel = "stylesheet" type = "text / css " href = "style / style . css " /> הנתיב לגיליון העיצוב מוגדר על-ידי המאפיין . href הדפדפן משתמש במאפיין קישור זה כדי להציג את קובץ ה , HTML- כשהוא משתמש בתבנית העיצוב שמוגדרת בקובץ הcss- שמופיע בערך של המאפיין . href התכונה rel מגדירה את הקשר בין המסמך הנוכחי למסמך המוגדר בעוגן במאפיין . href תג הקישור חייב להיכלל בקטע הheader- של קוד ה , HTML- כלומר בין התגים < head > ל . - למשל כך : < link rel = "stylesheet" type = "text / css " href = "style . css " /> < title > M y document < head > < html > < body > במקרים שבהם מוגדרים סגנונות שונים לאותו תג , נבחר הסגנון ' הקרוב ' ביותר להגדרת התג . כלומר , אם הוגדר סגנון , inline ייעשה בו שימוש ; אם לא הוגדר סגנון , inline ייעשה שימוש בסגנון ; internal אם לא הוגדרו סגנון inline או סגנון , internal ייעשה שימוש בסגנון החיצוני . external בעת כתיבת אתר , המכיל מספר דפים בעלי סגנונות אחידים , נהוג לכתוב קובץ הגדרת סגנונות אשר כל דפי האתר מקושרים אליו . היתרון של השיטה שהיא מפשטת את התחזוקה של האתר , והחיסרון שלה הוא שטעינת דף מהאתר נמשכת זמן ממושך יותר . הסיבה לכך היא שיש לטעון לא רק את הדף עצמו , אלא גם את דף הסגנונות . לפיכך יש להקפיד על כתיבת קובצי css קטנים . שאלה 2 . 10 א . העתיקו את שורות הקוד שלעיל ( בעמוד הקודם ) לתוך קובץ , כתבו את שמכם בכותרת מרמה . 1 שמרו את הקובץ בשם . sol 2-10 . htm

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר