עמוד:59

שיטה שנייה – התג ( Internal ) style לפי שיטה זו מגדירים סגנונות כלליים בעבור כל הדף , בדרך-כלל , בתוך התג . head כותבים את התג , < style > לאחריו מגדירים סגנונות ( כפי שיוסבר בהמשך , ( ואז סוגרים את התג באמצעות . לדוגמה , במסמך HTML שלהלן אנו מגדירים סגנון כללי לכותרות מרמה ראשונה ( h 1 ) וסגנון כללי לכותרות מרמה שנייה . ( h 2 ) כל שימוש בתג כותרת בגוף הדף יוצג בהתאם לסגנון שקבענו בתג : < style > < head > < html > color : + 00 ff 00 ; font-size : 40 pt ; font-family : san-serif ; h 1 { < style type = "text / css" > < title > Internal Style < body > h 2 { color : + dda 0 dd } } שלום עולם < h 1 > ברוכים הבאים < h 2 > שימוש חוזר בכותרת < h 1 > >
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר