עמוד:57

2 . 4 גיליונות סגנון מדורגים ( CSS ) גיליונות סגנון מדורגים , ( Cascading S tyle Sheets ) ובקיצור , CSS מאפשרים להפריד בין העיצוב ובין התוכן של דפי , HTML וכך להקל על העיצוב ועל הפיתוח של הדפים . CSS מאפשר למעצב לקבוע כיצד יוצג כל אלמנט בדף , HTML באיזו תבנית נשמר הקול בקובץ המוזיקה או הדיבור , כיצד ייראה הדף בדפדפן , וכדומה . עד כה השתמשנו במאפיין style הכתובת כתובה במבנה URL http : // localhost : 2264 / asp / first . htm כאשר הפרוטוקול הוא , HTTP שם התחום של המחשב הוא localhost ומספר המפתח הוא . 2264 המיקום של המשאב הוא במדריך asp ( שהוא תת-מדריך במדריך שממנו מופעל השרת ) ושם הדף הוא . first . htm שם התחום , , localhost הוא שם שמציין את המחשב המקומי ( המחשב שממנו מריצים את השרת . ( כתובת הIP- שמוקצית לשם התחום localhost היא תמיד . 127 . 0 . 0 . 1 מספר המפתח נבחר על-ידי סביבת העבודה Visual Studio הבוחרת מפתח שאינו תפוס על-ידי יישום כלשהו . ניתן כמובן לרשום כתובת IP בתיבת הכתובת בדפדפן , במקום לרשום את שם התחום , לדוגמה : http : // 127 . 0 . 0 . 1 : 2264 / asp / first . htm איור 2-11 הרצת דף HTML כדף סטטי הרץ בשרת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר