עמוד:54

להלן דוגמה של דף HTML המשתמש באלמנטים שהוצגו להלן . כמו-כן , באיור 2-9 מוצג הטופס שהדפדפן מציג למשתמש . שימו לב , שמם של כל כפתורי הרדיו הוא . ( radio button ) rb לכפתורים האלה ניתן שם זהה כדי שיהיה אפשר לזהותם כאוסף אחד שממנו מתאפשרת בחירה של פריט אחד . עם זאת , לכל כפתור יש id משלו , המורכב משם של כפתור הרדיו וממספר סידורי . מאותה סיבה ( אם כי הדבר אינו הכרחי , ( שמן של כל תיבות הסימון הוא , ( checkbox ) cb ולכל תיבה יש id משלה , המורכב משם הפקד וממספר סידורי . < head > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > "http : // www . w 3 . org / TR / xhtml 1 / DTD / xhtml 1-transitional . dtd" > דף הבית < title > -- > דוגמה לשימוש בתג פסקה < body style = "text-align : right ; " > < h 1 > מקטע ראשון < br /> < div style = "color : black ; font-family : sans-serif" > < div > < form id = "form 1 " name = "form 1 " action = " formFields . htm" > הקלד טקסט בשורה אחת < br /> < input type = "text" size = " 20 " maxlength = " 10 " /> < br />< br /> הקלד טקסט במספר שורות < textarea rows = " 10 " cols = " 60 " name = "test" id = "test" >< br />< br /> -- > תיבת סימון < br /> כחול < br /> < input type = "checkbox" name = "cb" id = "cb 2 " value = "green" < input type = "checkbox" name = "cb" id = "cb 1 " value = "blue" /> ירוק checked = "checked" /> < br /> אדום < input type = "checkbox" name = "cb" id = "cb 3 " value = "red" /> < br />< br /> לבן -- > < input type = "checkbox" name = "cb" id = "cb 4 " value = "white" /> תיבת רדיו < br /> < input type = "radio" name = "rb" id = "rb 1 " value = "big" גדול checked = "checked" />

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר