עמוד:51

תיבת סיסמה המשמשת לכתיבת טקסט שאינו מוצג על המסך ( במקומו מוצגים עיגולים או כוכביות ) ועוד . כל האלמנטים האלה מוגדרים על-ידי התג המיידי < input /> ועל-ידי המאפיין . type ערך המאפיין ( type ) של תיבת טקסט הוא ; text ערך המאפיין של כפתור שליחת הנתונים הוא submit וערך המאפיין , value הקיים בעבור כפתור שליחת הנתונים , ( submit ) מגדיר את הטקסט שיהיה רשום על הכפתור ; ערך המאפיין של תיבת סיסמה הוא ; password ערך המאפיין של כפתורי רדיו הוא radio וערך המאפיין של תיבות הסימון הוא . checkbox המאפיין name מגדיר את שמו של האלמנט , כך שבהמשך יהיה ניתן להתייחס אליו בקטע אחר של הדף ; המאפיין id מזהה ייחודי של אלמנט . HTML המאפיינים name וid- משמשים למטרות דומות ומטרתם לייחד את האלמנט . בעבר השתמשו לצורך כך במאפיין name בלבד . בעתיד הכוונה להשתמש במאפיין id בלבד , אולם כיוון שקיימים עדיין דפדפנים שאינם מזהים את המאפיין , id יש להגדיר גם את המאפיין id וגם את המאפיין . name ערכם של שני מאפיינים אלה הוא זהה ביחס למרבית האלמנטים . ערכם אינו זהה רק ביחס לכפתורי הרדיו , כפי שנציג בהמשך . קליטת הנתונים נעשית גם על –ידי התגים < textarea > , שמשמשים לקליטת טקסט חופשי המורכב ממספר שורות , והתגים , < select > המשמשים לבחירה של אפשרות אחת מתוך רשימה נגללת של אפשרויות , כגון בחירת עיר מגורים מתוך רשימת ערים , בחירת תחביב מתוך רשימת תחביבים מוגדרת וכו . ' מאפייני תג הטקסט החופשי < textarea > מגדירים את שמו , ( name ) זיהויו , ( id ) רוחבו , כלומר מספר התווים בשורה ( cols ) וגובהו – מספר השורות . ( rows ) מאפייני תג הרשימה הנגללת מגדירים את שמו , ( name ) זיהויו , ( id ) גודל הרשימה ( size ) ואם ניתן לבחור יותר מאפשרות אחת . ( multiple ) את האפשרויות עצמן מגדירים בין התגים < option > הקיימים רק בין תגי . < select > מאפייני התג < option > הינם , value המציין את ערך הבחירה , וselected- המציין את הבחירה שתוצג ראשונה . טופס מוגדר על-ידי התגים , < form > וכולל את המאפיין id המזהה את הטופס , את המאפיין action המגדיר לאן יישלח המידע שבטופס ואת המאפיין method אשר מגדיר את דרך שליחת הנתונים בעת לחיצה על הכפתור . submit נתוני טופס יכולים להישלח לשרת לפי אחת משתי שיטות האלה : get או post ( שבהן נעסוק בהרחבה בפרק . ( 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר