עמוד:47

המפריד בין התאים נקבע על-ידי המאפיין , border המציין ערך מספרי חיובי ושלם . סגנון הקו נקבע על-ידי התכונה . border-style ברירת המחדל של התכונה היא ללא סימון גבול . ( none ) ניתן לשנות את ברירת המחדל ולהשתמש באחד מסגנונות הקו נפוצים שהם : קו , ( solid ) קו מקווקו ( dashed ) ונקודות . ( dotted ) התכונה border-color קובעת את צבעו של הקו . המרווח בין הטקסט שבתא לגבול התא נקבע על-ידי המאפיין , cellpadding המציין אף הוא ערך מספרי חיובי ושלם . את הפירוט של מאפייני התגיות ניתן למצוא בנספח ב ' שבסוף פרק זה . להלן דוגמה לטבלה שבה מוגדר צבע הגופן , צבע הרקע למקצת התאים , סגנון הקו , עובי גבול הטבלה והמרווח בין הטקסט שבתא לבין גבול התא . < tr > < table style = "border : 2 ; border-style : dashed ; border-color : Black" cellpadding = " 4 " > אמסטף < td style = "background-color : Black ; color : White" > בלקי < td style = "border-color : Black ; border-style : dotted" > < tr > פודל < td style = "border-color : Black ; border-style : dotted" > מוקי < tr > < td style = "background-color : Gray" > דוברמן < td style = "background-color : Black ; color : White" > שוקי < td style = "border-color : Black ; border-style : dotted" > כפלט נקבל את הטבלה הזאת : לעיתים נרצה ליצור בראש הטבלה שורת כותרת , כך שכל התאים בשורה יתמזגו לתא אחד . בצורה דומה אפשר שנרצה למזג שורות לתא אחד . מיזוגים אלו אפשריים בעזרת המאפיינים colspan , rowspan של התג . < td > המאפיין colspan קובע על כמה עמודות יתפרס התא . המאפיין rowspan קובע על כמה שורות יתפרס התא . בצורה זו ניתן להגדיר איור 2-4 טבלה בת שלוש שורות ושתי עמודות המשמשת כמאפייני הטבלה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר