עמוד:36

2 . 2 שימוש בתגים לכתיבת קובצי HTML 2 . 2 . 1 כותרות שפת HTML מכילה שישה זוגות של תגים המשמשים לקביעת כותרות במסמך . תג במבנה < hi > מציין התחלה של כותרת ברמה ; i תג במבנה מסמן את סוף הכותרת . למשל כותרת ברמה הגבוהה ביותר תופיע בין התג < h 1 > לתג . כל דפדפן קובע כיצד יוצגו הכותרות , אך ככל שהכותרת היא ברמה גבוהה יותר , כך האותיות שלה יהיו גדולות יותר ומודגשות יותר . שימו לב , ככל שערכו של i קטן יותר , רמת הכותרת גדולה יותר . כלומר , התג < h 1 > מגדיר את הכותרת ברמה הגבוהה ביותר ו- < h 6 > את הכותרת ברמה הנמוכה ביותר . דוגמאות : כותרת עיקרית < h 1 > תת כותרת < h 2 > > פ < tag-name property 1 = "value 1 " property 2 = "value 2 " כלומר , לאחר שם התג יכולים להופיע , בתוך הסוגריים המשולשים , מאפיינים אחדים . כל מאפיין ( property ) מורכב משם , לאחריו הסימן ,= ולאחריו ערך המאפיין . לכל תג יש מאפיינים משלו ולכל מאפיין יש קבוצת ערכים אפשריים . את ערכי המאפיינים יש לרשום בין גרשיים ( אף-על-פי שלא כל הדפדפנים מקפידים על כך . ( התגים < ! -- -- > מייצגים הערה . לדוגמה , -- > זו הערה כדי לתת הערות על הכתוב בקוד המקור . ההערות ניתנות לצפייה על-ידי פתיחת קוד המקור .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר