עמוד:35

< body > גוף המסמך אפשר לראות שהדוגמה שהבאנו לעיל דומה ביותר למבנה זה . אפשר לרשום את הטקסט בקובץ HTML בפריסה כלשהי השומרת על סדר התגים ; אין חובה לרשום כל תג בשורה נפרדת . עם זה , כדי להקל את קריאת המסמך רצוי לרשום את הקובץ באופן שישקף את הצורה שבה הוא מוצג למשתמש . כך נעשה בדוגמאות בספר זה . מרכיבי שפת : HTML אלמנטים , תגים ומאפיינים מסמך HTML הוא קובץ טקסט הבנוי מאלמנטים של . HTML אלמנטים אלו מגדירים את הצורה שבה הדפדפן יציג את הטקסט שבמסמך . כל אלמנט מוגדר על-ידי תגי . HTML לכל תג HTML יש שם והוא מסומן על-ידי התווים . < > לדוגמה : < title > מרבית התגים מופיעים בזוגות : תג פותח ותג סוגר , וביניהם אנו רושמים את תוכן האלמנט . לדוגמה : < title > טקסט שמרכיב את כותרת המסמך התפקיד של התג < title > הוא להגדיר אלמנט שיוצג בשורת הכותרת העליונה בדפדפן . שימו לב , בשפת HTML אין הבדל בין כתיבה באותיות קטנות לכתיבה באותיות גדולות . בספר זה נשתמש באותיות קטנות . לחלק מהתגים אנו יכולים להוסיף מאפיינים ( properties ) וערכים ( values ) המספקים לדפדפן מידע נוסף על אופן הצגת האלמנט . לדוגמה , אני לומד < div dir = "rtl" > HTML התג , < div > שנדון בו בהרחבה בהמשך , מגדיר את האלמנט ' מקטע במסמך ;' המאפיין ( direction ) dir שקיבל את הערך "rtl " מציין את הערך ' כיוון הטקסט במקטע מימין לשמאל ' . ( rtl – R ight T o L eft ) בצורה דומה ניתן להגדיר כיוון הטקסט במקטע משמאל לימין . ( ltr – L eft T o R ight ) המבנה הכללי של תג בעל מאפיינים הוא :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר