עמוד:24

נסביר את מרכיבי כתובת ה- : URL http הוא הפרוטוקול שבו משתמש השרת . www . openu . ac . il הוא שם המחשב . 80 הוא מספר המפתח . main / subjects / education . html הוא שם הקובץ ( כולל נתיב התיקיות שבו הוא נמצא . ( + java היא נקודת הייחוס ( reference ) בתוך הקובץ . הערה : אחרי החלק שמציין את שם השרת מופיע המספר . 80 המספר הזה מציין את מספר המפתח . כאשר מדובר בפרוטוקול , HTTP מספר זה הוא מיותר שכן הדפדפן יודע שזהו המפתח של שרתי . HTTP לא כל החלקים הללו חייבים להופיע ; המפתח והייחוס מופיעים רק לעיתים רחוקות . הנה דוגמה ל : URL- במקרה זה הURL- מורכב משלושה חלקים . אלה החלקים העיקריים שיש בכל : URL . 1 הקידומת , http : // מציינת את הפרוטוקול המזהה את השרת . מחשב יכול להריץ כמה שרתים ולכן יש לציין לאיזה שרת יש לפנות . במקרה זה מדובר בשרת Web שהוא שרת . http כאשר רוצים לפנות לשרת אחר , למשל לשרת , ftp יש לרשום את הקידומות . ftp : // . 2 החלק השני , , www . itpolicy . gov . il הוא כתובת של מחשב ברשת . במקרה זה מדובר במחשב המשמש כשרת הWeb- של אתר טכנולוגיות המידע הממשלתי ( שבאנגלית שמו . ( itpolicy 4 אתר זה כולל הדרכה על נושאים הקשורים לאינטרנט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר