עמוד:18

אל היעד , על המקור לציין את כתובת היעד . כתובת היעד משמשת לזיהוי של מחשב היעד . הדבר דומה לאדם ששולח מכתב אל רעהו . הדוור מזהה את הנמען של מכתב כלשהו באמצעות הכתובת הרשומה על המעטפה . זיהוי מחשב היעד נעשה באמצעות שני מרכיבים : הכתובת של מחשב היעד ; מזהה של היישום במחשב היעד – מרכיב זה דרוש משום שבכל מחשב יכולים לרוץ בו-זמנית כמה יישומים . נסביר זאת בהמשך . לכל מחשב שמחובר לאינטרנט יש כתובת ייחודית המאפשרת לזהות אותו באופן ייחודי , כפי שמספר זהות מאפשר לזהות אזרח באופן ייחודי . ישנן שתי דרכים לייצג כתובת כזו . הדרך הראשונה , היא כתובת . ( IP address ) IP כתובת IP היא מספר , שלפי התקן הנוכחי מורכב מ32- סיביות . נהוג לייצג כתובות IP באמצעות ארבעה בתים – כל בית מורכב מ8- סיביות ומיוצג על-ידי מספר עשרוני בתחום . 255 - 0 מייצגים את הכתובת על-ידי רישום ארבעת הבתים , מופרדים על-ידי נקודה . הנה למשל רישום של כמה כתובות . 127 . 0 . 0 . 1 , 218 . 60 . 104 . 117 , 126 . 17 . 54 . 110 : IP כתובת IP משמשת לזיהוי מחשב היעד . שאלה 1 . 3 א . האם המספר 23 . 400 . 112 . 35 יכול לייצג כתובת ? IP נמקו את תשובתכם . ב . מהו המספר המרבי של מחשבים שאפשר לחבר לרשת ולזהות באופן ייחודי באמצעות כתובות ? IP נמקו את תשובתכם . ג . נניח שרוצים לאפשר לכל אדם בתבל להתחבר לרשת ישירות ממחשבו האישי או מהטלפון הנייד שלו , באמצעות כתובת IP קבועה שתוקצה בעבורו . האם הדבר אפשרי ? 32 הניחו כי מספר כתובות IP שניתן ליצר עם 32 סיביות הוא ? 2 שאלה 1 . 4 מצאו מהי כתובת הIP- של מחשבכם בשעה שהוא מחובר לאינטרנט . לשם כך בצעו את הפעולות האלה : א . לחצו על הכפתור התחל ( Start ) ואז על הפעל ) ... פ ;( Run 3 סיבית Binary Digit ) או בקיצור ( bit היא יחידת הנתונים הקטנה ביותר במחשב המיוצגת בבסיס . 2 סיבית אחת יכולה להיות בעלת ערך שהוא 0 או . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר