עמוד:15

מה היתרון בחלוקת המערכת לשכבות ? הבעיה הסבוכה נחלקת לכמה בעיות קטנות יותר , וכל שכבה מתמודדת עם חלק מהן . השכבות הנמוכות פוטרות את השכבות הגבוהות מלעסוק בפרטים שכבר טופלו . נתבונן בשכבת הפיקוד בדוגמה שלפנינו . שני המפקדים אינם צריכים לדעת דבר על תהליכי התרגום וההצפנה . רק חשוב להם שההודעות יועברו באמינות ( כלומר ללא שיבושים או השמטות . ( הם אינם צריכים להכיר את פרוטוקול שכבת התרגום ( כלומר את השפה המשותפת למתורגמנים ) או את פרוטוקול שכבת ההצפנה ( שפת הצופן . ( אם שני המתורגמנים יחליטו להחליף את השפה האנגלית בשפה אחרת , למשל צרפתית , הם לא יצטרכו להודיע על כך למפקדים . השירות שהמפקדים מקבלים לא ישתנה כלל ( כמובן בהנחה שהמתורגמנים אכן יודעים צרפתית . ( באופן דומה , פרוטוקול ההצפנה לא צריך להיות ידוע למתורגמנים או למפקדים , והחלפת הפרוטוקול לא תפריע לפעולתם . במערכת המחולקת לשכבות , המידע לא מועבר ישירות בין תהליכים עמיתים ( כלומר תהליכים באותה שכבה , ( אלא זורם אנכית : בצד השולח המידע זורם כלפי מטה , ממפקד למתרגם וממתרגם לאלחוטן ; בצד המקבל המידע זורם כלפי מעלה , מהאלחוטן למתרגם ומהמתרגם למפקד . רק בין האלחוטנים קיימת העברה פיזית של מידע בערוץ הפיזי ( האופקי ) המקשר ביניהם . עם זה , כל מפקד יכול להניח שהוא משוחח ישירות עם עמיתו , שהרי דבריו מכוונים אל המפקד העמית ולא אל המתרגם : הוא פונה אל המפקד העמית ומצפה לקבל את תגובתו . לכן נוח לחשוב כאילו קיים ערוץ אופקי המקשר ישירות בין המפקדים העמיתים . ערוץ זה לא קיים במציאות , אך המפקדים יכולים לדמות כאילו הוא קיים . לכן הוא נקרא ערוץ מדומה . ( virtual channel ) באופן דומה , שני המתורגמנים משוחחים זה עם זה באנגלית . באופן פיזי , המידע מועבר גם במקרה זה , באמצעות האלחוטנים , אך למרות זאת , המתורגמנים יכולים לדמות שהם משוחחים ביניהם ישירות באמצעות ערוץ מדומה . כל שכבה מוסיפה להודעה מידע בקרה , המאפשר תיאום בין תהליכים עמיתים של אותה השכבה . מידע הבקרה אינו מועבר כלפי מעלה לשכבה שמעל . לדוגמה : נניח שהאלחוטנים צריכים לשנות מדי פעם את פרוטוקול ההצפנה שלהם , כדי להקשות את חשיפתו . כאשר האלחוטן הישראלי ייזום החלפה של פרוטוקול הצפנה , הוא יוסיף מידע מתאים להודעה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר