עמוד:13

מפתח ( port ) שדרכו מועבר המידע ליישום הנכון . למשל , שרתי W eb ( הפועלים בפרוטוקול ( HTTP משתמשים במפתח . 80 בסעיף הבא נרחיב אל המושג מפתח . כיצד מועברות הודעות ברשת תקשורת עד כה תארנו מרכיבי יישום במודל שרת לקוח , אבל עדיין לא הסברנו כיצד פעולת רשת תקשורת וכיצד ההודעות מועברות בה . מערכות תקשורת הן מורכבות ביותר . כדי להפחית את הסיבוך הקיים בעיצוב , בבנייה ובתחזוקה של מערכות תקשורת , נהוג לחלקן לשכבות . ( layers ) כל שכבה ממלאת תפקיד מסוים במערכת התקשורת ומספקת שירותי תקשורת מסוימים לשכבות שמעליה . שכבה n במחשב אחד מנהלת שיחה עם שכבה n במחשב אחר . הכללים והמוסכמות המאפשרים לנהל שיחה כזו נקראים פרוטוקול . נציג להלן דוגמה להמחשת המושגים ' פרוטוקול ' ו ' שכבה . ' נניח ששני מפקדי כוח רב-לאומי שהופקד על שמירת השלום במזרח התיכון , מעוניינים לשוחח כדי לתאם את פעולותיהם . לרשות המפקדים עומדים מכשירי קשר , אך עליהם להתגבר על שתי בעיות : ראשית , מפקד אחד הוא מצרי שאינו דובר עברית , והשני ישראלי שאינו דובר ערבית . שנית , את ההודעות שעוברות בקשר יש להצפין כדי שגורמים עוינים לא יוכלו לצותת להם . איור 1-2 מתאר כיצד אפשר לפתור בעיות אלה בעזרת מתורגמנים ומצפינים . איור 1-2 מערכת תקשורת להעברת הודעות בכוח רב-לאומי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר