עמוד:2

כתיבה איריס צור ברגורי ( פרקים ( 1-5 אקת ' ם חאג ' יחיא ( פרק ( 6 ייעוץ אקדמי ד " ר צביקה פירסט ז " ל ייעוץ וקריאה ד " ר איל שפרוני אקת ' ם חאג ' יחיא איזבלה טבלין עריכה גרפית והפקה אביבה אבידן עריכה פדגוגית שרה פולק עריכה לשונית לימור וייסמן רביד אראלה ברילנט עיצוב עטיפה אבי חתם האוניברסיטה הפתוחה בית הספר לטכנולוגיה משרד החינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים המרכז לטכנולוגיה חינוכית המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי ע " ש עמוס דה-שליט © תשע " א . 2011 – כל הזכויות שמורות למשרד החינוך . בית ההוצאה לאור של המרכז לטכנולוגיה חינוכית , קרית משה רואו , רח ' קלאוזנר , 16 רמת-אביב , ת " ד , 39513 תל-אביב . 61394 The Centre For Educational Technology , 16 Klausner S t ., Ramat-Aviv , P . O . Box 39513 , Tel-Aviv , . 61394 . Printed in Israel זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצר / ים בספר זה מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממשרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר