עמוד:42

11 \ T \ על ידי הצמדת 6 מרצפות ריבועיות אפשר לבנות שני מלבנים : רשמו את מידות המלבנים שאפשר לבנות בדרך זאת : א . בעזרת 24 מרצפות ריבועיות : ב . בעזרת 48 מרצפות ריבועיות : ג . בעזרת 64 מרצפות ריבועיות : 2 א . הציעו שלוש דוגמאות של מספרי מרצפות , שמהן ניתן לבנות תמיד מלבן אחד בלבד . _ . . 1 מרצפות ; מידות המלבן : . 2 מרצפות ; מידות המלבן : _ . 3 . מרצפות ; מידות המלבן : ב . איזו תכונה משותפת לכל מספרי המרצפות , שמהן ניתן לבנות מלבן אחד בלבד ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר