עמוד:40

[ T ] לפניכם ריבוע שהיקפו . 1 קיפלנו אותו באמצעו , לאורך הקו המקווקו ( ראו שרטוט , ( וקיבלנו בדרך זו שני מלבנים . מהו ההיקף של אחד המלבנים החדשים ? 4 \ 2 \ היקפו של ריבוע אינו ידוע . היקף אחד המלבנים החדשים שהתקבל לאחר שקיפלו את הריבוע באמצעו , הוא 18 ס"מ . מהו ההיקף של הריבוע המקורי ? [ 31 לפניכם ריבוע שהיקפו . 4 קיפלנו אותו ברבע מאורכו , לאורך הקו המקווקו ( ראה שרטוט . ( בעקבות קיפול זה נוצרו שני מלבנים . א . מהו ההיקף של כל אחד משני המלבנים החדשים ? ההיקף של מלבן א ' ההיקף של מלבן בי -. ב . בכמה גדול סכום ההיקפים של מלבן א' ושל מלבן ב' מן ההיקף של הריבוע המקורי ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר