עמוד:39

לפניכם משולשים ב"גילים" שונים : הר 1 כמה משולשים בני שנה דרושים לבניית משולש בן שנתיים ? [ Tj כמה משולשים בני שנה דרושים לבניית משולש בן שלוש ? [ 3 ] כמה משולשים בני שלוש דרושים לבניית משולש בן שש ? 4 ] | כמה משולשים בני שנתיים דרושים לבניית משולש בן שש ? | 5 | בן כמה המשולש שלבנייתו דרושים 121 משולשים בני שנה ? | 6 | בן כמה המשולש שלבנייתו דרושים 16 משולשים בני שלוש ? משולש בן שנתיים משולש בן שלוש משולש בן שנה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר