עמוד:32

[ T לכמה חתיכות עליכם לחתוך לוח עץ ריבועי שאורך צלעו 6 ס"מ , אם ברצונכם ליצור לוחות של 1 סמ"רל ( 2 1 כמה חיתוכים עליכם לבצע למטרה המתוארת בסעיף , 1 אם אינכם מזיזים את החלקים שנחתכו ? / JJ מהו המספר הקטן ביותר של חיתוכים ( בקו ישר ) שעליכם לבצע למטרה המתוארת בסעיף , 1 אם תנסו לחסוך בחיתוכים על ידי הזזת החלקים שנחתכו ? / 4 / מהו המלבן בעל ההיקף הקטן ביותר , שניתן ליצור בעזרת 36 הלוחיות הריבועיות של 1 סמ"ר שנחתכו ? כלל הבנייה הוא : כל צלע מוצמדת לצלע שלמה . \ 5 \ מהו המלבן בעל ההיקף הגדול ביותר , שניתן ליצור בעזרת 36 הלוחיות הריבועיות של 1 סמ"ר שנחתכו ? [ 6 ] האם אפשר לבנות מ 36 הלוחיות הריבועיות צורה אחרת , שאיננה מלבן והיקפה גדול יותר ? [ 7 ] כמה מלבנים שונים אפשר ליצור מ 36 הלוחיות הריבועיות של 1 סמ"ר , אם מעונייניס להשתמש בכל פעם בכל הלוחיות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר