עמוד:23

IT מצאו בכל קטע שלושה שברים עשרוניים הנמצאים כ .- ; א . בקטע : EF ב . בקטע : DE ג . בקטע : CD ד . בקטע : BC ה . בקטע : AB / 7 / א . ניר ומתן השוו בין תשובותיהם לקטע BC בסעיף , 1 ומצאו שכל המספרים שרשמו שונים זה מזה . האם הדבר ייתכן ? ב . בבדיקה שנערכה בכיתה נמצא , שתשובותיהם של כל 40 התלמידים לקטע BC בסעיף 1 שונות לגמרי זו מזו . האם הדבר ייתכן ? נמקו את תשובתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר