עמוד:11

IT אם נוסיף t ק"ג למשקל < לבנה , נקבל את משקל הלבנה . מה משקל הלבנה ? של [ T משקלו אבטיח שווה ל | ממשקלו ו-עוד ק"ג . ^ מה משקל האבטיח ? [ T קיבלתי מסבא | דמי חנוכה . בזבזתי מהכסף ועוד 10 שקלים . נשארו לי 20 ש"ח . כמה כסף נתן לי סבא ? 4 השברים < 1 ו י נקראים שברי יחידה . ^ ^ \ מצאו זוגות של שברי יחידה שההפרש ביניהם גם הוא שבר יחידה . 1 1 .. 1 7 " ל 7 האם תוכלו להבחין בחוקיות מסוימת המתקיימת בתרגילים אלה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר