עמוד:8

111 מצאו את המספר המתאים לקצה הקטע , אס ידוע שהמספר המסומן בחץ הוא אמצע הקטע . 2 מצאו את המספר המתאים לאמצע הקטע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר