עמוד:14

ן שבצו את המספרים 7 , 6 , 5 , 3 , 2 וכתבו ביניהם סימני חיבור וחיסור כך שבכל שורה ובכל טור תתקבל התוצאה . 5 אץ לשבץ אותו מספר יותר מפעם אחת באותו טור או כאותה שורה . חמש אני יודע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר