עמוד:5

71 י כדי לקלוע בול , עליכם לשבץ מספרים מ1- עד , 9 ארבעה מספרים שונים בכל גזרה , כך שסכום המספרים בכל גזרה יהיה . 24 אץ לשבץ אותו מספר > ותר מפעם אחת באותה מרה . 24 בול

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר