עמוד:21

ח . משבוע לתשוע במךינת סנךינה החליטה הממשלה , כי שבוע ובו שבעה ימים אינו יעיל T , אלא T v סתם T : מכשלה . T " : - על כן התקבלה ההחלטה כי השבוע ישתנה לבלי הכר ויהיה לתשוע - כלומר מעתה בכל תשוע תמים יהיו : תמיד T תשעה T : ימים T ( אך מקפר ימי החדש אינם משתנים . ( מהר שר הפנים לפרסם את התקנה על אודות השנוי בלוח השנה . עזרו לשר הפנים של סנדינה להשלים בלוח השנה את אחד החודשים שבו 31 ימים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר