עמוד:19

J החותמות שלפניכם לקוחות מלוח חודשי של 30 יום . , כתבו במשבצת של ( ל את המספר הגדול ביותר האפשרי , כך שלא יהיו בחותמות ^_ משבצות ריקות . השלימו את שאר המשבצות ובדקו . כתבו במשבצת של cnrr את המספר הקטן ביותר האפשרי , כך שלא יהיו בחותמות משבצות ריקות . השלימו את שאר המשבצות ובדקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר