עמוד:16

, 5 בחרו כאחת המשבצות האפורות שבלוח וציירו בה אתו ציירו חצים ממשבצת זו אל השכנים שבמשבצות הצבועות . כתבו ליד החצים פעולות חשבון מתאימות , כדי ש ץל [ . " יוכל לבקר את שכניו . . 6 איך יגיע (^) אל השכן שבמשבצת המסומנת ? לפניכם מסלול אפשרי אחד המוליך אל השכן . א . סרטטו עוד מסלולים המוליכים מ ( ע (^ אל השכן , כל מסלול כצבע אחר . כתבו ליד כל חץ את הפעולות המתאימות ( ראו דוגמה בסרטוט . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר