עמוד:1

תוכן העניינים א . \ נא להכיר : לוח שנה ב . תחילת חודש וסיומו ג . מזל טוב ! ד . ארבעה תאריכים בריבוע ה . 1 תשעה תאריכים בריבוע 11 ו . מי הם השכנים שלי ? L 1 13 חותמות 18 ח . משבוע לתשוע 21 > £ ע / ° / 93 לוח שנה ולוח חודשי ( מצורפים באמצע החוברת ( . לתלמידים : כאשר תראו סמל זה , עצרו והמתינו למורה ! למורה : סמל זה מציין שכדאי להכין את התלמידים לפעילות ( להבהיר את המשימה , אם צריך . ( פירוט - במדריך למורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר