עמוד:15

אפשרות ר . ארך החצר אבנים . ? T ; רחב החצר אבנים . לרצוף ? : י החצר T v •• : דרושות אבנים . אפשרות \ ז- אלך החצר אבנים . רחב החצר אבנים . לרצוף החצר דרושות אבנים . א . באיזו מבין החצרות שמצאתם שטח הרצפה הוא הגדול ביותר ? ארך החצר אבנים : רחב החצר אבנים . לרצוף ? : י החצר T v ?• : דרושות : אבנים - . ב . באיזו ... מביו 1 .. . החצרות .. _ . _ שמצאתם T : v שטח - v הרצפה T : ? T הוא הקטן ' ' T - ביותר ? ארך ' v החצר . ?? T אבנים ; ? T : רחב - החצר T v •• : אבנים T - . לרצוף : 1 החצר : "TV דרושות אבנים T : . , 3 א . בנו . גדר T •• לחצר T ; מכל 28 T האבנים ? T ~ : T שבקפסת — . " .: "? ? הדומינו , ? ~ כך ' T שי - ? ? > ? היה v לחצר T : •• השטח - v - הג T - -דול ביותר : •? האפשרי . ? T : V T ב . תארו את החצר אלך החצר ~ אבנים T : ; רחב - החצר ?? T v אבנים T : . > רצוף החצר דרושות אבנים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר