עמוד:9

ג . חשבו : על - כמות - אחרת v v - של v אבנים ? T : שאפשר T : v v לבנות : ? מהן ?• ' v שלוש T ע ? -: רמות ? ושתי מדרגות בדרכים שונות . רשמו את כל האפשריות . ד . חשבו על כמות של אבנים ( ץאי אפשר לבנות מהן שלוש ערמות ושתי מדרגות שוות . מספר האבנים ה . תארו במלים : מאילו כמיות של אבנים אפשר לבנות שלוש ערמות ושתי מדרגות שוות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר