עמוד:7

ד , שתי מדרגות בפעילי-ות שלפניכם יש לחלק אבני דומינו לשלוש ערמות היוצרות שתי מדרגות . בכל : T : חלקה - . ' T צריך ' ? T להשתמש : ? : - •? : בכל T אבני : - •? הדומינו ולכתב תרגיל חבור מתאים . . 1 קחו 27 אבני דומינו וחלקו אותן לשלוש ערמות היוצרות שתי מדרגות לפי ההוראות שבהמשך . א . מדרגות שהגבה שלהן אבן אחת ב . מדרגות שהגבה שלהן 2 אבנים ג . מדרגות .... שהגבה - - V שלהן ?• 3 ' V T אבנים ? T -

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר