עמוד:6

2 בארות האלמות יש אבן אחת . כמה : T ~ אבנים T — יש ?• בערמה T ??— : T האחרת ? v v ~ T מהו גבה המדרגה ? . 3 האם אפשר לבנות מדרגה שהגבה שלה 3 אבנים ? הסבירי : A נסו למצא עוד מדרגות שונות שאי *< פשר לבנות . , ורשמו .. את v הגבהים T : - שלהי : v T v . 5 מה יכול להיות גבה המדרגה שבין שתי ערמות ? כתבו $ ת כל תרגילי החבור האפשךיים שעדין לא כתבתם בסעיפים הקוךמים . רשמו ליד כל תרגיל את גבה המדרגה . מצאו תכונה משתפת לכל הגבהים של המדרגות שאפשר לבנות והסבירו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר