עמוד:297

ואמנם , כיום המשאב האנושי הוא הבסיס העיקרי לכלכלתן של המדינות המפותחות . * רבות מהמדינות האלה אינן עשירות במשאבי טבע דווקא אלא בכוח אדם משכיל , מיומן ויוזם . כאלה הן , לדוגמה , יפן וקוראה הדרומית , שאין להן כמעט כלל משאבים טבעיים , ולמרות זאת רמת הפיתוח של שתיהן היא מן הגבוהות בעולם . כזאת היא גם מדינת ישראל , שמשאביה הטבעיים מעטים ואף על פי כן היא נמנית עם המדינות המפותחות בעולם . לעומת זאת במדינות הפחותמפותחות , * ועוד יותר מכך במדינות התת-מפותחות , * שבהן רבים מן התושבים עוסקים בחקלאות , חשיבותם של משאבי הטבע רבה יותר שכן אלה משמשים מקור קיום והכנסה לתושבים . וכשם שהיעדרם של משאבי טבע אינו מונע פיתוח , כך גם קיומם אינו מבטיח פיתוח . לדוגמה , גילוים של מאגרי נפט במדינות מסוימות , ותהליכי ההפקה של הנפט , הביאו אמנם לפיתוח מסוים במדינות שבהן נתגלה משאב טבע זה , אולם ברבות מהן הימצאותו של מקור אנרגיה חשוב זה לא הביאה עד היום להתפתחותה של תעשייה ענפה ובעקבותיה לפיתוח המדינה . וכך , מתוך רשימת 40 המדינות המפיקות נפט ( נכון לשנת , ( 2008 רק 10 מדינות נמנות עם המדינות המפותחות בעולם . על אף חשיבותו הרבה של המשאב האנושי לקידומם של תהליכי הפיתוח במדינה , עדיין יש למשאבי הטבע תרומה גדולה לפיתוח בתחומים שונים , הן במדינות המפותחות והן במדינות הפחותמפותחות . עוד מבט : ניגריה : משאבי טבע רבים - רמת פיתוח נמוכה ניגריה שבאפריקה התברכה באוצרות טבע רבים , ואולם היא מתקשה לנצל את קיומם לצורך פיתוח כלכלתה . לדוגמה : כ 75 % - מאדמותיה של ניגריה פוריות וראויות לעיבוד חקלאי , אך אוצר הטבע הזה אינו מנוצל כראוי , ותושביה מעבדים רק מחצית מהשטחים הראויים לעיבוד . דוגמה אחרת : באדמתה של ניגריה מצויים מחצבים רבים , ביניהם כמויות גדולות של נפט , גז ופחם , שהם בעלי ערך רב בשוקי העולם , וכן מרבצי זהב , עופרת , ברזל , אבץ , בדיל ועוד . אך עד כה לא הצליחה ניגריה לנצל את הרווחים מהפקתם של מחצבים אלה כדי לשפר את רמת החיים של אוכלוסייתה . וכך , למרות משאביה המרובים , ניגריה נמנית עם המדינות העניות בעולם , ורמת החיים של מרבית תושביה נמוכה . מהם הגורמים המונעים מניגריה לנצל את משאביה הטבעיים לצורך פיתוח המדינה ? המתחים הקיימים בין הקבוצות האתניות המרכיבות את האוכלוסייה הניגרית , הם אחת הסיבות לקשייה הכלכליים של מדינה זאת : מאז קיבלה ניגריה את עצמאותה , בשנת , 1960 קיימים בה מאבקים בין קבוצות אתניות יריבות , שכל אחת מהן מבקשת לצבור כוח ולשלוט במדינה . כך התחלף השלטון כמה וכמה פעמים , לעתים תוך עימותים אלימים . המאבקים על השלטון בניגריה , והעימותים בין הקבוצות האתניות השונות , מעכבים את הפיתוח הכלכלי במדינה . התוצאה היא שגם בעלי הון זרים נרתעים מלהשקיע בה משאבים , ותיירים חוששים לבקר בה , על אף שהתברכה בנופים טבעיים ואנושיים מגוונים . נוהלי השלטון הנהוגים בניגריה מעכבים אף הם את הפיתוח הכלכלי : משאביה של המדינה נחשבים במקרים רבים לרכושם של השליטים , אשר משתמשים בהכנסות המתקבלות מהם לחיזוק מעמדם , ורק חלק קטן מן ההכנסות מופנה לצורכי פיתוח . וכך הון רב , שהיה יכול להעלות את רמת החיים של כלל התושבים , מגיע לכיסם הפרטי של מעטים , והפער בין עשירים לעניים הוא גדול ביותר . ואולם בעקבות שינויים פוליטיים ורפורמות כלכליות שהתרחשו בניגריה בשנים האחרונות , מדינה זאת מנצלת טוב יותר את המשאבים העומדים לרשותה , ומצבה הכלכלי הולך ומשתפר . תמונת לוויין של מפרץ אוסקה ביפן . בניית שדות התעופה קנסאי וקובה על איים מלאכותיים , נותנת מענה למחסור בקרקע מישורית ופנויה באזורים המיושבים בצפיפות , כמו גם לרצון להרחיק את מפגעי הרעש מריכוזי האוכלוסייה . הקמתם של שדות התעופה על איים מלאכותיים כרוכה בידע הנדסי מתקדם , והיא מביאה לידי ביטוי את ההתפתחות הטכנולוגית ואת יכולותיו העצומות של האדם בימינו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר