עמוד:284

משאבי אנרגיה - תחזית לעתיד מאז אמצע המאה ה19- ועד ימינו , ראשית המאה ה , 21- גדל מאוד השימוש באנרגיה והוא הפך לצורך הכרחי במרבית הפעילויות של המין האנושי . הגידול באוכלוסיית העולם , הגידול בפעילות הכלכלית והחברתית , השימוש הגובר באמצעי התחבורה , בייצור החשמל ועוד - כולם צורכים אנרגיה המיוצרת בעיקרה ממקורות האנרגיה המתכלים : הנפט , הגז , הפחם . כיום כבר אין ספק כי יש לפעול להכנסת שינויים ממשיים במערכות הפקת האנרגיה בעולם , להפחית את ממדי הפגיעה הסביבתית וזיהום האוויר שהן מייצרות , ולצמצם את השינויים שהן יוצרות באקלים הגלובאלי . אך המעבר למקורות אנרגיה אחרים , ידידותיים יותר , ולהפחתה בשימוש באנרגיה בכלל , כרוך בקשיים רבים הן בחברת השפע של המדינות המפותחות והן בתנופת הפיתוח של המדינות הפחות-מפותחות : א . עלויות הפיתוח של טכנולוגיות ותשתיות חדשניות , הפולטות כמות נמוכה של פחמן דו-חמצני וגזי חממה אחרים , הן גבוהות . נדרשת השקעה גדולה גם בהכנסת הטכנולוגיות החדשות לשימוש , ובשילובן בכל תחומי החיים : בתעשייה , במערכת התחבורה , בבנייה , בניהול משק המים , בתכנון העירוני , בחיי היום-יום ועוד . ממשלות , ארגונים , חברות רב-לאומיות , מפעלים וחברות כלכליות אינם יכולים , או אינם מעוניינים , לממן עלויות אלה . ב . חלק מהמדינות הפחות-מפותחות נמצאות בעיצומם של תהליכי פיתוח מואצים , והן מעוניינות להשלים במהירות את הפערים ברמת החיים של תושביהן . כדי להשלים את הפערים , מדינות אלה צורכות כמויות גדולות של אנרגיה מתכלה . ההשקעה במעבר לשימוש באנרגיות מתחדשות נתפס בעיני ממשלותיהן כעיכוב בתהליך פיתוחן , ולכן הן אינן ממהרות לעבור לשימוש באנרגיות אלה . ג . השימוש בטכנולוגיות החדשות ובמקורות האנרגיה המתחדשים עלול לגרום לתוצאות שליליות ולנזקים סביבתיים , למשל : הקטנת השטחים המשמשים לצרכים חשובים אחרים כמו חקלאות , שטחים פתוחים , שמורות טבע וכדומה ; פגיעה במערכות האקולוגיות על פני שטחים נרחבים ; פגיעה בחלק ממקורות המזון , אלה המופנים לייצור אנרגיה ; ייצור פסולת רבה של חלקי מתקנים היוצאים משימוש , ועוד . כפי שציינו בסקירת נושא ההתחממות הגלובאלית ( ראו יחידה , 2 פרק ו , ( התחזיות ביחס לשימוש במקורות האנרגיה משתנות בהתאם למידת השינויים שיובילו הממשלות ומקבלי ההחלטות בעולם , ובהתאם להתפתחותן של הטכנולוגיות הקשורות לאנרגיה המתחדשת . בשתי הדיאגרמות שלפניכם תוכלו לבחון שתי תחזיות לשנת , 2030 שכל אחת מהן מתייחסת לניהול שונה של משאבי האנרגיה בעולם . . 2 תחזית המתבססת על המשך ההתנהלות של משק האנרגיה בעולם כפי שהיא כיום * אחרים - אנרגיות מתחדשות : אנרגיית השמש , אנרגיית הרוח , אנרגיה גאותרמית וביואנרגיה . מקור : IEA - International Energy Agency התפלגות דרישות האנרגיה בשנת 2 - 2030 תחזיות לעתיד ( לפי סוגי המקורות ) . 1 תחזית המתבססת על שינוי במשק האנרגיה בעולם - שימוש מוגבר באנרגיות מתחדשות והורדת הצריכה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר