עמוד:267

פעילויות לחזרה ולסיכום ( 1 התרשים שלפניכם מתאר את התפלגות המים בעולם בקנה מידה מוקטן . רשמו במחברת את הכותרת המתאימה לכל אחד מחלקי האיור : מים זמינים לשימוש , מים שפירים , כלל המים בעולם . ( 2 במהלך המאה ה20- גדלה אוכלוסיית העולם פי , 3 ואילו צריכת המים גדלה פי . 6 כיצד אפשר להסביר זאת ? ( 3 בכדור הארץ יש יותר שטחי מים משטחי יבשה . הביאו 2 הסברים לשאלה מדוע למרות עובדה זאת יש בעולם אנשים שאין להם מספיק מי שתייה . ( 4 א . כתבו פסקה שבה יופיעו המושגים הבאים : מי תהום , אקוויפר ( אקווה , ( אקוויקלוד . ב . תארו כמה דרכים לזיהום מי התהום . ( 5 באיור שלפניכם מתוארת חווה , בעמק שבו נבנה לאחרונה סכר . לבניית הסכר עשויות להיות השפעות חיוביות והשפעות שליליות על החקלאות בעמק . א . תארו השפעה חיובית אחת של הסכר על החקלאות . ב . תארו השפעה שלילית אחת של הסכר על החקלאות . ( 6 א . תארו 2 פעולות לחיסכון במים , המתוארות בפרק . ב . העלו הצעות משלכם לפעולות שניתן לנקוט בהן כדי לחסוך במים . ( 7 מהם היתרונות ומהן המגבלות בשימוש בקולחים ? מבזק סיכום הגורמים העיקריים לגידול בצריכת המים בעולם הם גידול האוכלוסייה והעלייה ברמת החיים . חלוקת המים בעולם אינה אחידה , והיא אינה תואמת את תפרוסת האוכלוסייה . מרבית התושבים הסובלים ממחסור במים ומהיעדר נגישות למים נקיים מתגוררים במדינות הפחות-מפותחות של העולם . הגורמים למחסור במים הם שילוב בין גורמים פיזיים-אקלימיים לבין גורמים הקשורים לפעילות האדם או להיעדר פעילות של האדם : פיזור לא אחיד של משקעים , עלייה בצריכת המים , והיעדר טכנולוגיות לשאיבת מים ולהובלתם . הפגיעה באיכות המים נגרמת עקב שאיבת-יתר ממי התהום וממאגרי המים העיליים , וחדירת חומרים מזהמים למקורות המים . מקורות הזיהום העיקריים של המים הם : שפכים ביתיים , שפכים תעשייתיים , ושפכים חקלאיים . ההתמודדות עם בעיית המחסור במים כוללת : הפחתה בצריכה על ידי חיסכון במים ; הגדלת היצע המים על ידי שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ( טיהור שפכים ושימוש בקולחים , התפלה , ותפיסת מי גשמים ;( ומניעת זיהום מקורות המים . בנושא המחסור במים - קיימים הבדלים בולטים בין המדינות המפותחות למדינות הפחות-מפותחות . הים וחופיו מהווים משאב חשוב , אך גם הוא נפגע - בעיקר מניצול יתר של דגה ומזיהומים שונים . התפלגות המים בעולם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר