עמוד:32

פעילויות לחזרה ולסיכום ( 1 מה ההבדל בין כוכב לכוכב לכת ? ( 2 ערכו רשימה של כוכבי הלכת לפי מיקומם ביחס לשמש , ורשמו לצד כל אחד תכונה אחת המאפיינת אותו . ( 3 א . ערכו השוואה בין כוכבי הלכת הגזיים לכוכבי הלכת הסלעיים בטבלה כדוגמת הטבלה שלפניכם : ב . בחרו כוכב לכת אחד וסכמו את המידע עליו מתוך הטקסט ומתוך טבלת הנתונים של כוכבי הלכת - בתוך תבנית לייצוג מידע . ( 4 נניח שהייתם מקבלים שני ימי חופשה - שתי יממות שאורכן כאורך היממות שעל פני כוכב הלכת חמה ( מרקורי . ( לאחר כמה זמן הייתם חוזרים מהחופשה ? היעזרו בטבלת הנתונים של כוכבי הלכת ( עמ' ( 27-26 ( 5 איך הייתם מעדיפים לחגוג את יום ההולדת שלכם : על פי אורך השנה בכוכב הלכת נוגה , או על פי אורך השנה בכוכב הלכת שבתאי ? הסבירו מדוע . ( 6 א . מהו הגורם הקובע את אורך היממה בכל כוכבי הלכת ? ב . האם בכל כוכבי הלכת שנגיע אליהם יהיה חלק מהזמן יום וחלק מהזמן לילה ? הסבירו . ( 7 מהו הגורם הקובע את אורך השנה בכל כוכב לכת ? ( 8 מה גורם לכוכבי הלכת להישאר במסלולם סביב השמש ? ( 9 לפי טבלת הנתונים של כוכבי הלכת במערכת השמש ( עמ' 27-26 למטה : ( א . באיזה כוכב לכת היממה היא הקצרה ביותר ? ב . באיזה כוכב לכת השנה היא הארוכה ביותר ? ג . איזה כוכב לכת הוא הגדול ביותר ? ד . באיזה כוכב לכת הכבידה היא החזקה ביותר ? ה . איזה כוכב לכת הוא הקרוב ביותר לשמש , ואיזה הוא הרחוק ביותר ? ( 10 התבוננו באיור הממחיש את גודלם היחסי של כוכבי הלכת ואת הסדר שלהם על פי המרחק שלהם מהשמש ( עמ' , ( 25 והסבירו מדוע קשה לתאר באותו איור את גודלם היחסי של כוכבי הלכת ואת המרחקים האמיתיים ביניהם . ( 11 כוכב הלכת כוכב חמה קרוב יותר אל השמש מכוכב הלכת נוגה , ובכל זאת טמפרטורת פני השטח של נוגה גבוהה מזו של כוכב חמה . הסבירו מדוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר