עמוד:4

פרק ג : רעידות אדמה והתפרצויות געשיות 159 .... רעידת אדמה 160 .................................................................... התפרצות געשית 164 ............................................................. פעילויות לחזרה ולסיכום 171 ............................................... פרק ד : קימוט והעתקה בסלע 173 ............................. התרוממות הרים 173 ............................................................. הכוחות הגורמים לקימוט ולהעתקה בסלע 174 .................. קימוטים בסלע 175 ................................................................ העתקים בסלע 176 ................................................................. פעילויות לחזרה ולסיכום 179 ............................................... פרק ה : סלעי כדור הארץ 180 ......................................... יסודות ומינראלים 180 ........................................................... הסלעים 182 ............................................................................ מחזור הסלעים בטבע 188 ..................................................... השעון המונה מיליונים 190 ................................................... פעילויות לחזרה ולסיכום 192 ............................................... חלק שני : תהליכים חיצוניים 195 ........................... פרק א : נוף הולך ומשתנה 196 ...................................... תהליכי בליה 197 .................................................................... הקרקע 201 .............................................................................. פעילויות לחזרה ולסיכום 203 ............................................... פרק ב : עיצוב הנוף במדרונות 205 .............................. עיצוב הנוף על ידי כוח הכבידה 205 .................................... פעילויות לחזרה ולסיכום 208 ............................................... פרק ג : עיצוב הנוף על ידי מים זורמים 209 ........... המים זורמים ויוצרים מערכות נהר 209 ............................... בליה , הסעה והשקעה באפיק הנהר 213 ............................... המים זורמים ומעצבים את הנוף 214 ................................... אדם ונהר 219 .......................................................................... פעילויות לחזרה ולסיכום 220 ............................................... פרק ד : הקרחונים מגלפים צורות בנוף 222 ........... הקרחונים מה הם , והיכן הם נמצאים 222 ........................... הקרחונים מעצבים את הנוף 225 ....................................... פעילויות לחזרה ולסיכום 227 ............................................... פרק ה : הים בונה והורס חופים 228 ............................ על גלים וזרמים המשפיעים על החוף 228 ........................... הים מעצב את החוף 229 ....................................................... צורות הנוף שהים וגליו מעצבים 231 ................................... פעילויות לחזרה ולסיכום 233 ............................................... פרק ו : הרוח מפסלת את פני השטח 234 ............... הרוח מעצבת את הנוף 234 ................................................... צורות הנוף שהרוח מעצבת 235 ............................................ פעילויות לחזרה ולסיכום 238 ............................................... פרק ז : יחסי גומלין אדם-נוף 239 ................................ אסונות הטבע והתמודדות האדם 239 ................................. הנזקים הסביבתיים והתמודדות האדם 243 ........................ פעילויות לחזרה ולסיכום 248 ............................................... יחידה : 4 משאבי הטבע של כדור הארץ 249 ............... לפני שמתחילים ... דזרטק - מיזם להפקת אנרגיה 250 ......... פרק א : המשאבים - מתנת הטבע 252 ................... צריכה מוגברת של משאבים - גורמים והשלכות 252 ........ משאבי הטבע לסוגיהם 254 ................................................... פעילויות לחזרה ולסיכום 255 ............................................... פרק ב : משאבי המים - מקור החיים על פני כדור הארץ 256 מקורות המים 256 .................................................................. המחסור במים - סיבות והשלכות 257 ................................. ההתמודדות עם המחסור במים 261 ..................................... הים כמשאב 266 ..................................................................... פעילויות לחזרה ולסיכום 267 ............................................... פרק ג : משאבי אנרגיה , מתכלים ומתחדשים 269 .. משאבי האנרגיה המתכלים 270 ............................................ משאבי האנרגיה המתחדשים 278 ........................................ משאבי אנרגיה - תחזית לעתיד 284 .................................... פעילויות לחזרה ולסיכום 285 ............................................... פרק ד : מחצבים 287 ............................................................ חומרי גלם להפקת מתכות 288 ............................................. חומרי גלם לדשנים , לתעשייה הכימית ולבנייה 291 ........... מחצבים וסביבה 293 .............................................................. פעילויות לחזרה ולסיכום 295 ............................................... פרק ה : משאבים מזרזים תהליכי פיתוח 296 ....... משאבי טבע ומשאבים אנושיים 296 .................................... תרומתם של משאבי הטבע 298 ............................................ אי-שוויון מרחבי בתפרוסת המשאבים ובצריכת המשאבים בעולם 301 ............................................ צדק חברתי-סביבתי 302 ........................................................ פעילויות לחזרה ולסיכום 305 ............................................... פרק ו : אנחנו והדורות הבאים 306 ............................... גידול האוכלוסייה , עלייה ברמת החיים - גידול בייצור ובצריכה 307 ................................................................ טביעת הרגל האקולוגית 308 ................................................ פיתוח בר קיימא , קיימות 309 ............................................... פעילויות לחזרה ולסיכום 311 ............................................... מילון מושגים 313 ........................................................................... מפתח שמות מקומות 324 ............................................................. מקורות וזכויות 326 ........................................................................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר