עמוד:3

תוכן העניינים מבוא 5 ................................................................................. יחידה : 1 אסטרונומיה - מסע בחלל ובזמן 11 ....... לפני שמתחילים ... המסע אל החלל 12 ............................... פרק א : להביט רחוק - היקום ומרכיביו 14 .......... מבנה היקום וסדרי הגודל של מרכיביו 14 .......................... הגלקסיות 15 ......................................................................... גלקסיית שביל החלב 16 ....................................................... קבוצות כוכבים 17 ................................................................ המפץ הגדול 17 ..................................................................... פעילויות לחזרה ולסיכום 19 ............................................... פרק ב : מערכת השמש ומרכיביה 21 ...................... בתנועה מתמדת - הסיבוב העצמי ותנועת ההקפה 21 .................................... הגופים במערכת השמש 22 ................................................. מערכות שמש אחרות 31 ..................................................... פעילויות לחזרה ולסיכום 32 ............................................... פרק ג : כדור הארץ והירח בתנועה 35 ..................... תנועת הסיבוב העצמי של כדור הארץ 36 .......................... תנועת הסיבוב העצמי של הירח 40 .................................... תנועת ההקפה של כדור הארץ סביב השמש 41 ................ תנועת ההקפה של הירח סביב כדור הארץ 46 ................... השמש , הירח ולוחות השנה 49 ........................................... פעילויות לחזרה ולסיכום 50 ............................................... פרק ד : חקר החלל 54 ....................................................... חקר החלל - אתגרים , אמצעים , תגליות 54 ...................... פסולת מעשה ידי האדם - גם בחלל 60 ............................. פעילויות לחזרה ולסיכום 63 ............................................... יחידה : 2 מזג אוויר ואקלים ? תהליכים מחזוריים באטמוספרה 65 ........... לפני שמתחילים ... סופות הרס 66 ....................................... פרק א : קרינת השמש והאטמוספרה 68 .............. קרינת השמש 68 ................................................................... האטמוספרה 69 .................................................................... קרינת השמש , האטמוספרה ופני הארץ 74 ........................ פעילויות לחזרה ולסיכום 78 ............................................... פרק ב : הטמפרטורות על פני כדור הארץ 80 ......... גורמים עולמיים המשפיעים על תפרוסת הטמפרטורות 81 ................................................................... גורמים מקומיים המשפיעים על תפרוסת הטמפרטורות 82 ................................................................... פעילויות לחזרה ולסיכום 84 ............................................... פרק ג : לחץ אוויר ורוחות 86 ......................................... לחץ האוויר 86 ...................................................................... הרוח ומאפייניה 88 .............................................................. מערך הלחצים על פני כדור הארץ 90 ................................. מערכת תאי הזרימה העולמית 91 ....................................... מערכת הרוחות העולמית 92 .............................................. הרוחות המקומיות 92 ......................................................... פעילויות לחזרה ולסיכום 94 ............................................... פרק ד : מים , עננים , משקעים 96 .............................. העננים 96 ............................................................................. התרוממות האוויר והיווצרות העננים 98 ......................... סוגי העננים 102 ..................................................................... המשקעים 104 ......................................................................... תפרוסת המשקעים על פני כדור הארץ 107 ........................ סופות הרס 110 ....................................................................... פעילויות לחזרה ולסיכום 114 ............................................... פרק ה : אזורי האקלים בעולם 116 ............................... הגורמים הקובעים את מערכות האקלים 117 ..................... אזור האקלים המשווני ( הטרופי ) 118 .................................. אזור האקלים המדברי 119 ................................................... אזור האקלים הסובטרופי 120 .............................................. אזור האקלים הממוזג 121 ..................................................... אזור האקלים הקר 122 ........................................................... אזור האקלים הקוטבי 123 ..................................................... פעילויות לחזרה ולסיכום 125 ............................................... פרק ו : השפעת האדם על האטמוספרה 127 ........ זיהום האוויר 127 .................................................................. גשם חומצי 128 ................................................................... הידלדלות האוזון 129 ............................................................. ההתחממות הגלובאלית 130 ................................................. פעילויות לחזרה ולסיכום 141 ............................................... יחידה : 3 מסע בנופי העולם 143 ............................................. לפני שמתחילים ... כשהאדמה רועדת , כשהאדמה מוצפת 144 ........................................................... חלק ראשון : תהליכים פנימיים 146 ...................... פרק א : אל מעמקי כדור הארץ 147 ............................ מבנה כדור הארץ 147 ............................................................. לדעת על מעמקי כדור הארץ 148 .......................................... פעילויות לחזרה ולסיכום 150 ............................................... פרק ב : לוחות נודדים 151 ................................................. תאוריית נדידת היבשות 151 ................................................. תאוריית תנועת הלוחות 152 ................................................ פעילויות לחזרה ולסיכום 157 ...............................................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר