עמוד:2

ניהול הפרוייקט : בילי סביר פיתוח וכתיבה : בילי סביר , מאירה שגב , איריס שילוני השתתף בפיתוח ובכתיבה : עופר פריאל ייעוץ פדגוגי : אופירה גל , צביה פיין עריכה : נירית נחום עיצוב גרפי : ענת קמינצקי ירקוני , דלית סלע ששו איורים : רועי סברוב קרטוגרפיה : אורנה צפריר-ראובן , "סופר מיפוי , " אולגה קריוקוב ייעוץ מדעי : ד"ר יגאל פת-אל ( אסטרונומיה ) ד"ר עודד פוטשר ( אקלים ומזג אוויר ) ד"ר אפרת פרבר ( גאולוגיה , משאבי טבע ) ד"ר חנן גינת ( גאומורפולוגיה ) ייעוץ מדעי בגרסאות הקודמות של הספר : פרופ' יואב יאיר , פרופ' הדס סערוני ( אקלים ומזג אוויר ) פרופ' יורם עשת ( גאולוגיה ) פרופ' חנוך לביא ( גאומורפולוגיה ) זאב שטסל ( משאבי קיום ) ד"ר חנן גינת ( משאבי אנרגיה ) יהודה דינר ( מחצבים ) ייעוץ בנושא מגדר : שרה אופק טיפול בזכויות יוצרים : לילי יודינסקי הפקה ותחקיר תמונות : צוות הגאוגרפיה במטח הכנת המפתחות ( אינדקסים : ( הדס זיס הבאה לדפוס : גדי נחמיאס על העטיפה : מטיילים בקניון האנטילופ במדינת אריזונה , קניון שנוצר על ידי שילוב בין הכוחות הפנימיים והכוחות החיצוניים הפועלים בכדור הארץ זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק מספר זה . כמו כן אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית © כל הזכויות על החומרים ממקורות חיצוניים , ששובצו בספר , שמורות לבעליהן . פירוט בעלי הזכויות - בסוף הספר . © תשע"ב . 2011 כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , רח’ קלאוזנר , 16 רמת אביב , תל אביב 61394

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר