עמוד:10

. 6 עכשיו נחזר לפךק יט , ןנלמד על הברית במעמד סיני — שהיא המשף # ל הבךית מספר בראיית . הקזלם : את הברית בספר בראעזית כרת , ^ 7 שה , ד' עם את הברית בס 9 ר שמ 1 ת , במןגמד סיני , לכרת , י ^ ה , ד' עם פתר 1 ן התשבץ מעמוד 16 *?* ( I ) ר 0 ( 4 ) ? £ / ( 3 ) 100-1 ( 2 ) י ( ן ( ל ) p Q * DK פתרת TT I- T נכו ז , קבלת במסגרת ^ ת עזם המק 1 ם , שממנו הגיעו בני ישראל למךבר סיני .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר