עמוד:9

. 3 הקזלם לפי פעילות . 1 . 4 קךא : ברית היא הבטחה , התחיבות בין שנים י כל T אחד T v מבטיח : - ומתחיב - : •? לעשות משהו בשביל הקזני . הברית בס 5 ר בראשית בין ד' ובין א ? ךהם היתה T ! T הבטחה , ' TT : - התחיבות , 1—1 לעולם . T : . 5 ד' הסביר לאברהם , מי חיב לעזמר על ברית המילה / את " ואתה בריתי ת ^ זמר , אתה חךעף אחךיף לדרתם " . 5 ) ךא ^ זית 9 ךק יז פסיק ט ) האם גם היום אנחנו שומרים על הברית בין ד' ובין אבךהם — על בלית המילה ? לדרתם - הם ןכל הדורות הבאים , בכל הזמנים ו לעולם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר