עמוד:8

מה זאת ברית ? ו . לפ ^ יף פסוקים המספרים על ברית מספר בראשית . קרא את הפסוקים והשלם : " וירא ד' אל אבר ם ד' דבר אל י ויאמר אליו : אני אל שדי ... ועשה אתו ברית . ואתנה בריתי ביני ובינף . וארבה אותף במאד מאד ... וןהקמתי את בריתי ביני ובינף ... י לדרתם לברית עולם ... ונתתי לף רלזךעף א חריף את ארץ בוגךיף את כל ארץ כנען לאחזת עולם ... די הבטיח ל הרבה מאד . ארצות בנים ד' הבטיח לתת לאבךהם אה זאת בריתי . . . אשר v : ת ^ זמרו ; ביני וביניכם ... המול לכם כל זכר ... ובן עזמנת ימים ימול " לכם V T בל T זכר T T לדרתי 5 ם " ... ( בראשית 5 ךק יז פסוקים א-יב ) אברהם היה צריף להבטיח ולהתחיב לשמר על ך )? ז : מה לעושים לתינוק 3 ן שמונה ; מים . . 2 צבע בפסוקים שבפעילות 1 את המלים המלמדות אותנו , כי הברית היא לעולם . לדרתיכם - אףזם וכל הדורות הבאים , בכל הזמנים : לעולם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר